Viktiga händelser i bollspelet Nockers historia
2008 Nockers regelkommitte'  NRK bildas.  
    Tjuren står fast och fälls inte, det räcker med att den träffas
 
Spelet Putt-Nocker tillkommer. Där spelar man bollarna mot tjuren med en klubba
 
Putt-Nocker har 2 spelmoment: puttspel och tjurspel
I puttspel spelas bollen över baslinjen
I tjurspel spelas bollarna mot tjuren från där bollarna stannat bakom baslinjen. 
  Stannar en returboll före baslinjen är den död under ronden
Om man i returspelet krockar en egen boll får man flytta en valfri boll till baslinjen
  En kropp på tjurens ena sida.
2009 Samma slagavstånd för alla spelare
Slagmannen får stå på valfri plats men inte gå framför tjuren 
2010 Ligger någon boll i vägen framför tjuren ska den flyttas undan före tjurspel 
Laget kan också bestå av 3 spelare
  2011 Bågskytte-systemet för matcher återkommer
Turen går inte över till motståndaren vid miss
Det går att sätta rekord i matcher
 
Det som tidigare kallats omgång heter nu rond
Mellan ronderna är det tillåtet att byta positioner inom laget.
2013 Laget som vann lottningen får välja bollfärg
  Röda laget börjar varje rond.
2014   Tjuren får en kropp på vardera sidan.
 
Tjurlinje
3 poäng - om bollen träffar tjuren och stannar på vänster sida
2 poäng - om bollen träffar tjuren och stannar på höger sida
1 poäng - om bollen missar Tjuren och går över Tjurlinjen
 Varje rond 3 bollar per lag.
 En match omfattar 3 ronder 
2015   Korgen utgår
Spelet med slagträ utan korg kallas för Slag-Nocker
Det tidigare spelet med korg utgår men kallas nu för Korg-Nocker
Lyft-Nocker tillkommer
Bollen ska från tjuren med klubban lyftas till fångaren vid baslinjen
Bollen ska fångas med en hand utan att fötterna flyttas
Ring vid baslinjen
Rätt fångad boll läggs ner i Ringen
Boll fångad felaktigt eller utanför området blir död
  Om man avslutar 3:e ronden med en tjurträff får man ett extra Tjurspel med den bollen
2016 Hand-Nocker tillkommer
  Klassindelningen ändras från tidigare:  män, dam, mix, junior, old  till:  putt, lyft, slag, hand
  Samma klass oberoende om det är 1, 2 eller 3 spelare i laget 
Vid spel på golv används två små mattor samt i Putt-Nocker även en hage vid baslinjen
2017 Boll 1 fångning med höger hand, boll 2 med vänster hand och boll 3 valfri hand
  Elit ska fånga bollen vid sidan om kroppen under axelhöjd
Amatör får fånga bollen med fri höjd både vid sidan om och framför kroppen
Amatör får poängen över 10 som decimal ( Ex 14 poäng blir 10,4)
2018 Tjurspel kan väljas att göras med klubba eller hand
5 klasser: hand, putt, lyft, slag, komb
Komb-Nocker = 1) Lyftspel + Putt-Nocker 
Komb-Nocker = 2) Slagspel + Hand-Nocker