Spelregler Nocker
  Nocker spelas på 3 sätt:  Passa, Paskop, Skopa
Komb = när man i en tävling spelar 2 sätt och adderar poängen 
man är 2 spelare i laget, enbart ett lag spelar åt gången
  varje lag spelar 2 halvlekar med vardera 3 bollar
efter 10  poäng följer slutspel med extra bollar som pågår till första missen
extra boll spelas på sättet Skopa och ger som lyckad 0,1 poäng
laget som gör högst poäng vinner tävlingen
 1 Passa   
1:an ska med lyftaren lyfta bollen till 2:an 
 som ska passa bollen med slagträt till sin andra hand                     1 poäng                                  1 poäng
 sen med valfri hand rullar den fångade bollen in i hagen  1 poäng
på hårt underlag ersätts hagen av att man rullar bollen över målet
   
 
 
 
 2 Paskop  
1:an ska med lyftaren lyfta bollen till 2:an 
som ska  passa bollen med slagträt till skopan                                 1 poäng                                 1 poäng
   
sen hysta bollen till andra handen                              1 poäng
   
   
 3 Skopa    
1:an ska med lyftaren lyfta bollen till 2:an 
som ska fånga bollen direkt i skopan  1 poäng
   
sen hysta bollen till andra handen                              1 poäng
   
övriga regler:
man ska hålla i lyftaren och skopan i röda handtagen med en hand Passa      passa handen  1 poäng
passningen liksom hysten till egen hand ska ha en höjd på ca 1/2 meter       rulla in i hagen 1 poäng
hagen är 60 cm djup utan bredd, 4 meter mellan mittlinjerna
målet är placerat vid mittlinjen Paskop      passa till skopan 1 poäng
på en och samma dag kan världsrekordet höjas max 0,1 poäng      hysta handen 1 poäng
 
  Skopa      direkt i skopan 1 poäng
       hysta handen 1 poäng