Regler för Putt-Nocker, Hand-Nocker, Lyft-Nocker och Slag-Nocker 
    Nocker är ett bollspel som spelas med 1 - 6 spelare. Laget kan ha 1, 2 eller 3 spelare 
    Avståndet mellan Baslinjen och Tjuren är 450 cm. Baslinjen är 150 cm.
    Vid hårt underlag används 2 små mattor, en vid tjuren och en vid baslinjen 
    och då även en hage vid baslinjen. 
  Det finns 4 olika sätt att inleda: Puttspel, Handspel, Lyftspel eller Slagspel 
Poäng tar man sen i efterföljande Tjurspel
    En rond 3 bollar per lag. En match 3 ronder. 
Bollen ska fångas med en hand och fötterna ska inte flyttas. 
Elit ska rond 1 fånga bollen i området bild 1. Rond 2 i området bild 2. Rond 3 valfri sida  
    Amatör ska rond 1-3 fånga bollen med valfri hand i området bild 3
1 Putt-Nocker  (1, 2 eller 3 spelare i laget)              klubba  
Bollen spelas med klubban från tjuren över baslinjen eller in i hagen
 
Bollen ska från marken lyftas i en rörelse                 klubba  
Vid krock av egen boll får man flytta valfri boll till baslinjen  
Efter 3 Puttspel är det motståndarens tur. Gäller ej vid spel med hage
då görs Puttspelet och Tjurspelet i en följd
Tjurspel med klubba med bollarna bakom baslinjen eller de i hagen
Vid 3 spelare i laget spelar de 3 med varsin boll
 
   
2 Hand-Nocker  (1, 2 eller 3 spelare i laget)    
Hand-Nocker är som Putt-Nocker men med den skillnaden att               hand  
istället för att spela bollen med klubban gör man det med handen
                   hand   
   
                            
3 Lyft-Nocker (2 eller 3 spelare i laget)
Lyftaren ska från tjuren lyfta bollen med klubban till fångaren vid baslinjen
Bollen ska från marken lyftas i en rörelse  
Rätt fångad boll läggs i Ringen   
Efter 3 Lyftspel är det motståndarens tur.     
Tjurspel med de i Ringen från bakom baslinjen   
Elit Tjurspelar med klubba. Amatör kan välja klubba eller hand             (lyft, fånga)    
Vid 3 spelare i laget är en lyftare, en fångare och en tjurspelare
     
                     klubba  
   
4  Slag-Nocker (2 eller 3 i laget)  
Kastaren ska från baslinjen kasta bollen till slagmannen som står  
vid tjuren och med slagträt slår bollen till kastaren/fångaren  
Rätt fångad boll läggs i Ringen   
Efter 3 Slagspel är det motståndarens tur. 
Tjurspel med handen med de i Ringen från bakom baslinjen
Vid 3 spelare i laget är en kastare/fångare, en slagman och en tjurspelare
 
              (kast, slag, fånga)  
 
 
                     hand  
       
 
 
 
 
 
 
5 Tjurspel
Rätt spelade bollar ska spelas mot tjuren för att ta poäng.
Tjurspelet görs ibland med klubba ibland med hand
Man rullar eller kastar med underhandskast och inget knä mot marken  
Amatör får poängen över 10 som decimal ( Ex 14 poäng blir 10,4)
 
3 poäng - om bollen träffar Tjuren och stannar på vänster sida 
2 poäng - om bollen träffar Tjuren och stannar på höger sida 
1 poäng - om bollen missar Tjuren och går över Tjurlinjen
6 Om man avslutar 3:e ronden med en tjurträff får man ett extra Tjurspel med den bollen, kallas Nocker-Bull
7 Lottning - laget som vann lotten (sten,sax,påse) får välja bollfärg
                    -röda laget börjar varje rond 
 
8 Tävlingsregler
1) I en registrerd tävling måste minst 2 lag och minst 3 spelare delta.
2) Varje lag får inte spela mer än 3 poängspel eller 3 matcher i följd.
3) Amatör under 10 år eller över 75 år får fånga med 2 händer
4) Vid spel i sand får man kasta sig och fånga, då går bollen till ringen
9 Klasser i Nocker mot mot
  klass ant spelare   baslinje tjuren
           
   putt 1, 2, 3    putt putt
   hand 1, 2, 3    hand hand
   lyft 2, 3   lyft fånga putt
   slag 2, 3 kast slag fånga hand
Grupp
Grupp kan vara klubben, skolan, firman, platsen, gänget, familjen etc.
Det är tillåtet att spela för flera grupper.
Vid 3 spelare i laget är lagnamnet gruppens namn.
Rekord
Poäng som uppnås under såväl poängspel som match kan ge rekord.
Man kan slå: lagrekord, grupprekord, stadsrekord, världsrekord i varje klass.
Ranking
Det är lagrekorden som avgör lagens placering på rankingen
Har man det högsta lagrekordet och vid senaste tidpunkt är man rankad 1:a.
 
Grupp-poäng
Det är gruppens bästa lag i tävlingen som ger gruppen dess grupp-poäng
Det är med grupp-poängen gruppen tävlar i Allsvenskan och Nocker-ligan
Inga 1-manslag 
Match mot Malmö 10 poäng
Match mot Ajax 11 poäng
Match mot Juventus 12 poäng
Match mot Inter 13 poäng
Match mot Barcelona 14 poäng
Match mot Milan 15
Match mot Paris 16 poäng
Match mot Manchester 17 poäng
Match mot Galaxy 18 poäg
Inofficiellt
Om man i en rond får 3 bollar till Ringen kallas det för en Svärm
Om man i en rond får noll bollar till Ringen kallas det för en Plump