Regler för Kast-Nocker, Lyft-Nocker; Slag-Nocker, Putt-Nocker, Hand-Nocker
Det finns 5 sätt att spela Nocker. Laget kan ha 1, 2, eller 3 spelare
En match = 3 ronder med 3 bollar i varje.
I utspel kastar, lyfter, slår, puttar, rullar man bollarna
Varje rond har sen en egen fortsättning
Skopa är att hålla i röda handtaget och färsöka fånga bollen i Skopan
Hysta är att med en rörelse av Skopan få bollen upp i luften i ögonhöjd
Passa är att med skopans baksida få bollen vidare till 2:an eller 3:an
Fånga bollen med en hand efter hystning eller passning
Efter 9 poäng får man 1 poäng för vatje felfri ytterligare omgång
   
              Kast-Nocker               Lyft-Nocker        Slag-Nocker   
Bollen kastas med handen från målet         Bollen lyfts med klubban från målet     3:an kastar bollen till slagmannen han
till fångaren vid linjen       till fångaren vid linjen   slår bollen med slagträt till fångaren 
        Vid 2 i laget inget kast från 3:an  
Rond 1 boll 1 
boll 2
boll 3
 
  3 bollar ska fångas av 2:an och hystas till 3:an  
Rätt fångad boll med en hand efter hysten ger 1 poäng
Vid 2 i laget hystar och fångar 2:an bollen till sig själv
Rond 2 boll 4
boll 5
boll 6
 
 
3 bollar ska passas med skopans baksida till 3:an (med en studs)
Rätt fångad boll med en hand efter passningen ger 1 poäng  
Vid 2 i laget passar och fångar 2:an bollen till sig själv
Rond 3 boll 7
boll 8
boll 9
3 bollar ska fångas med handen av 2:an och kastas till 3:an
2:an ska ha skopan mellan armbågen och höften och stå stilla
Rätt fångad boll med en hand efter kastet ger 1 poäng
Vid 2 i laget fångar och kastar 2:an bollen till sig själv
 
Putt-Nocker
 
Rond 1
Rond 2
Rond 3
3 bollar ska från målet med klubban puttas   Bollarna bakom linjen puttas med klubban 
över linjen, för kort boll blir död   mot målet från där dom stannat.
  Träff mot målet 1 poäng
Hand-Nocker Hand-Nocker är som Putt-Nocker men bollen spelas med handen
På hårt underlag spelas endast mot målet, inget spel mot linjen
Tävlingsregler    
På hårt underlag används en liten matta i Lyft och Putt