Regler för Hand-Nocker, Putt-Nocker, Lyft-Nocker, Slag-Nocker, Lyftslag-Nocker
 
       Nocker är ett bollspel där laget kan ha 1, 2, 3 eller 4 spelare. 
           Det finns 5 sätt att spela Nocker. 5 olika Förspel kombineras med Tjurspel
           Laget som vann lottningen (sten,sax och påse) får välja börja eller inte börja.
      1:a halvlek 3 bollar Förspel plus 3 bollar Tjurspel. Sen samma för motståndaren
      I Förspelet får man 1 poäng för varje rätt spelad boll. I Tjurspelet kan man ta
      0-3 poäng per boll. Matchen har 2 halvlekar. Totalt kan man få 24 poäng
    
 
        hand
       
                     hand                   hand
1 Hand-Nocker (1, 2, 3, 4 spelare i laget)
2 spelmoment: handspel, tjurspel (kast ska vara underhandskast)  
3 bollar spelas med handen från Tjuren över Baslinjen eller in i Hagen
Bollen är rätt om den stannat mellan Baslinjen och Bakre linjen
Efter 3 Handspel följer 3 Tjurspel från baslinjen med hand
Vid 3 spelare i laget spelar man med varsin boll.
Vid 4 spelare i laget spelar en 3 Handspel de övriga var sitt Tjurspel      
      putt
2 Putt-Nocker (1, 2, 3, 4 spelare i laget)  
   
2 spelmoment: puttspel, tjurspel                      klubba                klubba
Putt-Nocker är som Hand-Nocker men spelet görs med klubba  
Med klubban spelas bollen från marken i en rörelse. Inget slag  
Efter 3 Puttspel följer 3 Tjurspel från baslinjen med klubba
 
   
3 Lyft-Nocker (2, 3, 4 spelare i laget)
3 spelmoment: lyftspel, fånga, tjurspel      
Lyftaren ska från Tjuren lyfta bollen till fångaren vid baslinjen
En är lyftare de övriga fångare          lyft, fånga
Efter 3 Lyftspel, 3 Tjurspel från baslinjen med klubba eller hand
 
   
                      hand/klubba         
   
4 Slag-Nocker (2, 3, 4 spelare i laget)      
4 spelmoment: kast, slag, fånga, tjurspel  
Kastaren ska från baslinjen kasta bollen till slagmannen som står
vid tjuren och med slagträt slår bollen till fångaren vid baslinjen
En kastar, en är slagman övriga fångar
Efter 3 Slagspel följer 3 Tjurspel från baslinjen med hand  
   
            kast, slag, fånga
5 Lyftslag-Nocker (2, 3, 4 spelare i laget)
 
4 spelmoment: lyft, slag, fånga, tjurspel                     hand
Lyftslag-Nocker är som Slag-Nocker men kastet till slagmannen  
görs med klubba. 
Efter 3 Lyftslag följer 3 Tjurspel från baslinjen med klubba
   
6 Fångning  
Bollen ska fångas med en hand under ögonhöjd utan att flytta fötterna
Fångaren ska ha axlarna parallellt med baslinen  
Man kan välja Liten yta och fånga vid sidan om kroppen, 3 på samma sida
Man kan välja Stor yta utanför kroppens mittlinje, varnannan på varannan sida  
   
 
       lyft, slag, fånga
   
  Liten yta           Stor yta    
               klubba
       
    vid sidan om, under ögon     fri höjd    utanför mittlinjen, under ögon
    3 bollar på samma sida    varannan boll varannan sida
     
7 Tjurspel
3 bollar ska spelas från Baslinjen mot Tjuren för att ta poäng
Tjurspelet görs ibland med hand och ibland med klubba
Ligger någon boll ivägen ska den flyttas undan
Tjurträffen ska vara tydlig
   
3 poäng - om bollen träffar Tjuren och stannar på vänster sida 
2 poäng - om bollen träffar Tjuren och stannar på höger sida 
1 poäng - om bollen missar Tjuren och går över Tjurlinjen
8 Gå till 7 få 9
Om man efter 1:a halvlek stannar på 7 poäng då får man gå till 9
 
9 Tävlingsregler
a) Avståndet mellan Baslinjen och Tjuren är 460 cm. Baslinjen är 153 cm  (460=3 baslinjer) 
b) Det finns även en Bakre linje som ligger 80 cm bakom baslinjen 
c) Vid spel på golv används två små mattor samt i Hand-Nocker och Putt-Nocker även en Hage vid baslinjen
d) I en registrerad tävling måste minst 2 lag och minst 3 spelare delta.  
e) Varje lag får inte spela mer än 3 poängspel eller 3 matcher i följd.  
f) Felaktig fångning: utanför ytan, 2 händer, mot kroppen, flyttat fot, fel sida
g) Bollen får inta spelas så hårt att den skadar medspelaren eller förflyttar Tjuren eller Hagen
h) Spelare under 10 år och över 75 får fånga med 2 händer och flytta fötterna
 
Klass antal    mot mot
  i laget       baslinjen tjuren
hand 1, 2, 3, 4 hand hand
putt 1, 2, 3, 4   putt  klubba
lyft     2, 3, 4   lyft  fånga   hand/klubba
slag     2, 3, 4   kast slag fånga   hand
lyftslag     2, 3, 4   lyft  slag fånga   klubba
 
Grupp
Grupp kan vara klubben, skolan, firman, platsen, gänget, familjen etc.
Det är tillåtet att spela för flera grupper.
Vid 3 eller 4 spelare i laget är lagnamnet gruppens namn.
Rekord
Poäng som uppnås under såväl poängspel som match kan ge rekord.
Man kan slå: lagrekord, grupprekord, stadsrekord, världsrekord 
Ranking
Det är lagrekorden som avgör lagens placering på rankingen
Har man det högsta lagrekordet och vid senaste tillfället är man rankad 1:a
 
SM  Svenskt mästerskap 
Årsbästa poäng den 31 dec avgör SM i de olika klasserna
Allsvenskan  
Gruppens bästa lag i tävlingen ger grupp-poängen (gp) i Allsvenskan
Det gäller lagets summa poäng i de 2 bästa klasserna, alternativt 1,5 gånger poängen i en klass 
Man spelar mot sin grupps hittills högsta grupp-poäng i serien
Och mot en annan grupp om mer än en grupp deltar i tävlingen