Regler för Hand-Nocker, Putt-Nocker, Lyft-Nocker, Slag-Nocker
    Nocker är ett bollspel för 1-12 spelare där laget kan ha 1, 2, 3 eller 4 spelare. 
    En rond 3 bollar per lag. En match 3 ronder. I matchen kan 1, 2 eller 3 lag delta.
Laget som vann lotten får välja börja eller inte börja. Samma turordning hela matchen.
Första halvan av ronden spelas 3 bollar och då avgörs om någon boll blir död
Andra halvan av ronden spelas Tjurspel och då avgörs hur många poäng man tar
Med klubban spelas bollen från marken i en rörelse. Kast ska vara underhandskast
    Bollen ska fångas med en hand fritt i luften utan att flytta fötterna 
Amatör får fånga var som helst, Elit ska fånga forhand över skrevet under ögonhöjd  
Boll 1 och 2 fångning höger hand, boll 3 vänster hand
Amatör får poängen över 12 som decimal, ex 14 poäng bir 12,2
 
1 Hand-Nocker (1, 2 eller 3 spelare i laget) hand
2 spelmoment: handspel, tjurspel
Bollen spelas med handen från tjuren över baslinjen eller in i hagen                    hand
Stannar en boll före baslinjen är den död. 3 lägen finns: död, rätt, lång
Om man krockar en egen boll får man flytta en boll till baslinjen
Stannar bollen inom en klubblängd över baslinjen Tjurspelas den från   
baslinjen, boll längre bort Tjurspelas från där den stannat
Efter 3 Handspel följer Tjurspel
Vid 3 spelare i laget spelar man med varsin boll.
 
 
2 Putt-Nocker (1, 2 eller 3 spelare i laget)  
2 spelmoment: puttspel, tjurspel lyft, fånga  
Putt-Nocker är som Hand-Nocker men Handspelet görs med klubba
                   hand
 
3 Lyft-Nocker (2, 3 eller 4 spelare i laget)    
3 spelmoment: lyftspel, fånga, tjurspel  
Lyftaren ska från tjuren lyfta bollen med klubban till fångaren vid baslinjen  
Laget kan välja om rätt fångad boll ska hållas kvar eller läggas ner vid baslinjen
Vid 3 vid baslinjen fångar spelaren i mitten boll 2
Efter 3 Lyftspel följer Tjurspel med rätt fångade bollar
     
   
 
kast, slag, fånga  
4 Slag-Nocker  (2, 3 eller 4 spelare i laget)
 
4 spelmoment: kast, slagspel, fånga, tjurspel                        hand
Kastare/fångare tar upp 3 bollar
Kastar/fångaren ska från baslinjen kasta bollen till slagmannen som står  
vid tjuren och med slagträt slår bollen tillbaks till kastar/fångaren    
Laget kan välja om rätt fångad boll ska hållas kvar eller läggas ner vid baslinjen
Vid 3 vid baslinjen kastar/fångar spelaren i mitten boll 2
Efter 3 Slagspel följer Tjurspel med rätt fångade bollar
     
 
 
5 Tjurspel       amatör
elit
Rätt spelade bollar ska spelas mot tjuren för att ta poäng.
Tjurspel görs vanligtvis med hand, men det är även tillåtet med klubba
Ligger någon boll ivägen ska den flyttas undan
Tydlig träff erfordras
 
3 poäng - om bollen träffar Tjuren och stannar på vänster sida      boll 1, 2             boll3      boll 3     boll 1, 2    boll 3 
2 poäng - om bollen träffar Tjuren och stannar på höger sida     
1 poäng - om bollen missar Tjuren och går över Tjurlinjen  
 
 
   
Om man avslutar 3:e rondens sista boll med Tjurträff 
får man ett extra Tjurspel. 
Att ta 6 poäng på sista bollen kallas Nocker-Bull
   
           
   
6 Tävlingsregler
a) Avståndet mellan Baslinjen och Tjuren är 460 cm. Baslinjen är 153 cm 
b) Över 21 poäng erfordrar Proffs-avstånd 460 + 80 = 540 cm
c) Vid spel på golv används två små mattor samt i Hand-Nocker även en hage vid baslinjen
d) I en registrerad tävling måste minst 2 lag och minst 3 spelare delta.
e) Varje lag får inte spela mer än 3 poängspel eller 3 matcher i följd.  
f) Spelare under 10 år och över 75 får som fånga med 2 händer och flytta fötterna
g) I sand får man kasta sig och fånga
h) Felaktig fångning: 2 händer, flyttat fot, dubbelfattning, mot kroppen, fel hand
    för Elit även: för högt, för lågt, backhand
 
Klass antal    mot mot
  i laget       baslinjen tjuren
hand 1, 2, 3 hand hand
putt 1, 2, 3   putt  hand
lyft 2, 3, 4   lyft  fånga   hand
slag 2, 3, 4 kast slag fånga   hand
Grupp
Grupp kan vara klubben, skolan, firman, platsen, gänget, familjen etc.
Det är tillåtet att spela för flera grupper.
Vid 3 spelare i laget är lagnamnet gruppens namn.
Rekord
Poäng som uppnås under såväl poängspel som match kan ge rekord.
Man kan slå: lagrekord, grupprekord, stadsrekord, världsrekord 
Ranking
Det är lagrekorden som avgör lagens placering på rankingen
Har man det högsta lagrekordet och vid senaste tillfället är man rankad 1:a
 
Grupp-poäng
Det är gruppens bästa lag i tävlingen som ger gruppen dess grupp-poäng
Med grupp-poängen tävlar gruppen i Allsvenskan.
I Allsvenskan spelar man mot sin grupps bästa och näst bästa poäng
till div2 med en 10-poängare, till div1med  två 10-poängare