Nocker ett lättillgängligt
spännande bollspel
 
Ett bollspel där laget kan ha 1, 2, 3, 4 eller 5 spelare  
En halvlek 3 bollar Förspel plus 3 bollar Tjurspel
En match två halvlekar    
Klass antal    mot mot  
  i laget       baslinjen tjuren
hand 1, 2, 3, 4 hand klubba
putt 1, 2, 3, 4   putt  klubba
lyft     2, 3, 4   lyft  fånga   hand
slag     2, 3, 4, 5   kast slag fånga   hand
lyftslag     2, 3, 4, 5   lyft  slag fånga   hand
 
 
 
               Amatör               Elit  
       
 hela ytan, även över ögon  vid sidan om, under ögon     
 varannan boll varannan hand  varannan boll varannan hand
 fångat 3 då ger 3:an 2 poäng  
 Nocker    hems  nocker.se
 epost:     richard@nocker.se 
 Richard   tel      0470 40626