Nocker ett lättillgängligt
spännande bollspel  
 
Ett bollspel för 1 - 6  spelare. Laget kan ha 1, 2 eller 3 spelare  
Poängspel 1 lag på planen.
Match 2 lag på planen
Lagen spelar med 3 bollar i varsin färg    
En rond gäller 3 bollar per lag
Ett poängspel eller en match gäller 3 ronder.
klass antal      mot mot
  i laget       baslinjen tjuren
hand 1, 2  hand hand
putt 1, 2      putt hand
lyft 2, 3   lyft fånga putt hand
slag 2, 3 kast slag fånga hand hand
 
 
 
 
 
         
   
 
         antal grupper 228
         antal lag 2787
         antal spelare 3464
         antal tävlingar        1327 1467
   
 Nocker    hems  nocker.se
 Richard   tel      0470 40626
 Richard   mob    070 5510828
 Richard   mejl    richard@nocker.se