Nocker ett lättillgängligt
spännande bollspel  
 
Ett bollspel för 1 - 6  spelare. Laget kan ha 1, 2 eller 3 spelare  
Poängspel 1 lag på planen.
Match 2 lag på planen
Lagen spelar med 3 bollar i varsin färg    
En rond gäller 3 bollar per lag
Ett poängspel eller en match gäller 3 ronder.
    mot mot
  klass ant spelare   baslinje tjuren
             
   putt 1, 2, 3    putt putt
   hand 1, 2, 3    hand hand
   lyft 2, 3   lyft fånga putt
   slag 2, 3 kast slag fånga hand
 
 
 
 
 
 
         
   
 
         antal grupper 227
         antal lag 2756
         antal spelare 3414
         antal tävlingar        1327 1445
   
 Nocker    hems  nocker.se
 Richard   tel      0470 40626
 Richard   mob    070 5510828
 Richard   mejl    richard@nocker.se