Nocker ett lättillgängligt
spännande bollspel  
 
Ett bollspel för 1 - 6  spelare. Laget kan ha 1, 2 eller 3 spelare  
Poängspel 1 lag på planen.
Match 2 lag på planen
Lagen spelar med 3 bollar i varsin färg    
En rond gäller 3 bollar per lag
Ett poängspel eller en match gäller 3 ronder.
   klass antal      mot mot
  i laget       baslinjen tjuren
   putt 1, 2      putt putt
   lyft 2, 3   lyft fånga   putt        
   slag 2, 3 kast slag fånga   hand
   hand 1, 2      putt hand
   hand 2, 3 lyft fånga   hand
 
 
 
 
 
         
   
 
         antal grupper 228
         antal lag 2787
         antal spelare 3464
         antal tävlingar        1327 1467
   
 Nocker    hems  nocker.se
 Richard   tel      0470 40626
 Richard   mob    070 5510828
 Richard   mejl    richard@nocker.se