Nocker ett lättillgängligt
spännande bollspel
Ett bollspel där laget kan ha 1, 2, 3, 4, 5 spelare
En halvlek 3 bollar Förspel plus 3 bollar Tjurspel
En match två halvlekar        
Klass antal    förspel   tjurspel
  i laget        
hand 1, 2, 3, 4   hand   hand
putt 1, 2, 3, 4   putt   klubba
kast     2, 3, 4 kast fånga hand/klubba
lyft     2, 3, 4   lyft  fånga hand/klubba
slag     2, 3, 4, 5   kast slag fånga hand/klubba
komb     2, 3, 4, 5   lyft  slag fånga hand/klubba
 
 
 
  med Handen       med Burken  
varannan sida  bästa hand, får flytta fötter
inte flytta fötter  2 poäng per boll i 2:a halvlek  
 
 
 
 
   
   
   
 
 
   
 
 
   
 epost:     richard@nocker.se 
 Richard   tel      0470 40626