Nocker ett lättillgängligt
spännande bollspel
Ny ranking baserad på
senare data  
Amatör max 13 poäng
Ett bollspel där laget kan ha 1, 2, 3, 4 eller 5 spelare  
Planens längd är 460 cm + 80 cm
En halvlek 3 bollar Förspel plus 3 bollar Tjurspel
En match två halvlekar    
Klass antal    mot mot  
  i laget       baslinjen tjuren
hand 1, 2, 3, 4 hand hand
putt 1, 2, 3, 4   putt  klubba
lyft     2, 3, 4   lyft  fånga   hand/klubba
slag     2, 3, 4, 5   kast slag fånga   hand/klubba
lyftslag     2, 3, 4, 5   lyft  slag fånga   hand/klubba
 
 
 
  Amatör
            Elit
       
       
           forhand eller backhand             enbart forhand 
           fri höjd,  max 13 poäng             under ögonhöjd        
       
 Nocker    hems  nocker.se
 epost:     richard@nocker.se 
 Richard   tel      0470 40626