ÅRS BÄSTA
 
kast 1 Joel/Richard ArabyPark 201027 12
  2 Simon/Richard Lymon 201021 12
  3 Hasse/Richard LinneHemvård 201028 11
  4 Pontus/Richard LinneHemvård 201011 9
  5 Mohamed/Richard LinneHemvård 201025 8
  6 Elin/Tobias Virkesvägen 201003 8
  7 TommyRichard Fagrabäck 201019 7
  8 Fagrabäck Fagrabäck 201020 6
  9
  10
  11
  12
lyft 1 Hallonen Virkesvägen 201013 14
  2 Eddie/Richard LinneHemvård 201007 14
  3 Hasse/Richard LinneHemvård 201007 13
  4 Bullsarna Virkesvägen 201013 12
  5 Väduren Väduren 201024 8
  6 Lärarhögsk Lärarhögsk 201021 8
  7 TommyRichard Fagrabäck 201019 7
  8
  9
  10
  11
  12
slag 1 LjungskileNK LjungskileNK 201010 15
  2 Polishögsk Polishögsk 201029 14
  3 CSMa CSM 201028 14
  4 Elin/Tobias Virkesvägen 201003 14
  5 CSMb CSM 201028 12
  6 Mollie/Richard Trudelutt 201023 12
  7 Lärarhögsk Lärarhögsk 201021 12
  8 Mohamed/Richard LinneHemvård 201025 6
  9
  10
  11
  12
putt 1 Richard Hörda 201023 14
2 Elin Virkesvägen 201013 11
3 Mohamed LinneHemvård 201025 10
4 Thommy Solviken 201018 8
5 Tobias Virkesvägen 201013 8
6 Tommy Fagrabäck 201019 7
7 Olympen Olympen 201016 7
8 Gunilla Hjärtsjö 201026 6
9 Mollie Trudelutt 201023 6
10
11
12
hand 1 Elina LjungskileNK 201010 12
2 Richard Hörda 201010 12
3 Jonathan LjungskileNK 201010 11
4 Sofia LjungskileNK 201010 10
5 Pontus LinneHemvård 201011 9
6
7
8
9
10
11
12